ДИРЕКЦИЯ "Финансово - счетоводна" и "Общинска собственост и стопанска дейност"

Разгледай декларации по ЗПУКИ от тук и тук.