ДИРЕКЦИЯ "Благоустрояване и строителство" и "Устройство на територията"

Разгледай декларации по ЗПУКИ от тук и тук и тук.