Детска ясла № 8 "Първи юни"


кв. Палаузово
ул. Никола Балканеца 24
тел.: (066) 80 42 21