ОДЗ “Първи юни”

Адрес: ул. Мирни дни 1, тел: 804 528
Функционира с пет целодневни групи детска градина
и една специализирана група за деца с увреждания.
e-mail: 1yuni_dg@mail.bg