ЦДГ“Мики Маус”

адрес: бул..Могильов 74, тел. 804 005
Функционира с пет целодневни групи детска градина.
База 2 – една целодневна група “Надежда” в с. Враниловци, Община Габрово, тел. 06713/ 2560
e-mail: mikimaus_gb@abv.bg