Информация за здравеопазването на територията на община Габрово

22 Юни 2012, 15:19

1.Извън болнична помощ

В Община Габрово доболничната помощ е представена от 191заведения , 113 индивидуални лекарски практики и 41 стоматологични. Броят на груповите практики е 6  – 1 лекарска  и 5 стоматологични. Специализираните амбулатории за медицинска помощ включват 41 индивидуални лекарски практики и 2 стоматологични.

Броят на регистрираните медицински центрове е 5:

- медицински център „Апогей”

- медицински център” Сиас”

- медицински център „Свети Иван Рилски”

- диагностичен  медицински център /Консултативна поликлиника/

 - ДКЦ – 1 брой с две бази /първа и втора поликлиника/.

Лабораториите на територията на Община Габрово са 10 на брой – медико диагностични и медико - технически.

Регистрирани са два хосписа :

  • РХ гр.Габрово ЕООД със стационар гр.Дряново
  • Хоспис „Здраве „ на първия етаж в Консултативна поликлиника към СБАЛББ”Пенчо Семов”

2. Болнична помощ

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова”.

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести „Пенчо Семов”

Център за спешна помощ

Аптеки