Анализ на здравословното състояние на учениците от габровските училища / м. септември 2011 – м.юни 2012г./

29 Юни 2012, 11:53

Проблемът с медицинското обслужване в училищата претърпя метаморфози през последните няколко години. Грижата за здравето на децата и учениците бе възложено на ОПЛ и  медицинските специалисти от здравните кабинети. На територията на общината функционират 32 медицински кабинети / 10 в общински училища, 5 в държавни учебни заведения и 17 в детски градини. Обслужвани се от 27 медицински специалисти, назначени от Кмета на общината. Ежегодно  в бюджета са залегнати суми от по 12.000лв. годишно за обзавеждане и снабдяване с медикаменти за долекарска помощ във всички общински здравни кабинети.

            През учебната 2011/2012 год. общия брой ученици на територията на гр. Габрово е 5547. От тях 3835 са в общинските училища и 1712 в държавни учебни заведения.

            От тях:   младежи – 1654; девойки-1656 – до 14 годишна възраст

                            младежи – 1026; девойки-1201 – до 18 годишна възраст

и още 15 ученика до 20 годишна възраст

                       Личните лекари извършиха профилактичен преглед на по-голям процент от нуждаещите се, а на останалите медицинските специалисти от училищата направиха антропометрични измервания, включващи ръст и тегло.Всички данни са вписани в ЛЗПК на всеки ученик.

            1.Оценка на физическо развитие на учениците по основните антропометрични показатели /ръст, тегло, гръдна обиколка/.

            2.Проучване на видовете заболявания на ученици от получените медицински талони от ОПЛ.

            3.Проследяване динамиката на заболяванията

            4.Анализ на специализираната документация – журнал за заразните заболявания.

Общо заболяванията при учениците за периода са 1628 броя, от които най-често срещани са:

            -гръбначни изкривявания                – 244 бр

            - болести на дихателната система – 203 бр

            -смущение в зрението                     – 183 бр

 

І.Оценка на физическото развитие

  1. Съответно за възрастта    – 5929

  2. Забавено в развитието си - 15

            ІІ.Оценка на отделните групи заболявания

            1.Опорно-двигателен апарат

            С гръбначни изкривявания са 244 ученика. Освободени по една или друга причина от часове по физическа култура са 200. Във връзка с профилактиката и лечението на заболяванията от тази група, часовете по физическа култура в своето начало започват с изправителна гимнастика. Продължава раздаването на листовки от медицинските специалисти със специални указания за работа в домашна обстановка. Личните лекари от своя страна дават насоки за упражнения в дома и проследяват техния ефект.

            2.Обезитас/затлъстяване/

            С наднормено тегло са 184 ученика. За сравнение с миналия отчетен период 2008/2009г. техния брой беше 224. Да се надяваме, че намалението се дължи на подобреното хранене На децата с Обезитас/затлъстяване/, при които напълняването не се дължи на ендокринно заболяване, се препоръчва хипокалорична храна и усилен двигателен режим, а при възможност и желание на учителите по физическо възпитание се формират групи за допълнително физическо натоварване. Препоръчва се в бюфетите да се продават плодове.

            3.Очни заболявания

            С очни заболявания са 187 ученика, а 27 от тях са с намалено зрение.

            Учениците с увредено зрение седят на предните чинове, плътните пердета не се спускат и по този начин се подобрява осветлението.

            За намаляване на тези заболявания са необходими следните профилактични  мероприятия:

            а/ здравна просвета за опасността при нараняване на зрителния нерв

            б/ правилна стойка и отдалеченост на очите при четене, писане и  гледане на телевизия

            в/ необходимост от добро осветление в класните стаи и дома

            г/ при установяване на очно заболяване стриктно изпълнение на предписаното лечение / очила, капки и др./

            4.Уши, нос и гърло заболявания

            С болести на ухото  са 10 ученика; с намален слух – 4, а с хронични заболявания на тонзилите и аденоидни вегетации са 96 ученика.

            5.Дихателна система

            Със заболявания на дихателната система са 291 ученика:

 • статус пост ТБК – 2
 • с хроничен бронхит – 35
 • с бронхиална астма – 103
 • със статус пост пневмония – 43

          За намаляване на заболяванията, класните ръководители в часа на класния да продължат да работят по теми, включени в здравно-образователни програми. Медицинските специалисти със своите знания и умения да подпомагат тяхната работа.

            6.Ендокринна система

            Със заболявания на щитовидната жлеза са 18 ученика. Заболелите се наблюдават от ендокринолог.

           7. Пикочо-полова система

            С бъбречни заболявания са 24 ученика, от които с хроничен пиелонефрит са 19 ученика, а 5 са с камъни в бъбрека и уретера. Заболелите се водят на диспансерен отчет и се наблюдават от личните лекари. Имайки предвид, че гр.Габрово е район с доста заболявания на пикочо-половата система, се препоръчва бюфетите към учебните заведения да бъдат заредени с минерална вода в малки разфасовки.

            8.Храносмилателна система

            С хроничен гастрит и дуоденит са 86 ученика, а с язва на стомаха и дванадесетопръстника са 6 ученика. Липсата на столово хранене във всички учебни заведения и студените сухи закуски са предпоставка за увеличение, а не намаляване на заболяванията от тази група.

            9.Нервна система 

            Със заболявания на нервната система са 100 ученика, от които

 • с ДЦП                                                                                           –  9
 • със заекване, енурезис ноктурно                                           – 20
 • неврози                                                                                       – 11
 • епилепсия                                                                                   – 28
 • олигофрения                                                                              -  32

10.Сърдечно – съдова система

Общ брой на заболели                                                                   – 32

 • хипертонична болест                                                                – 26
 • вродени аномалии на сърдечно-съдовата система          –   6

Всички ученици със заболявания на тази система са диспансеризирани и наблюдавани от специалисти.

            11.Други заболявания

            Общ брой – 15

В тази група попадат ученици с кожни заболявания, алергии, заразни заболявания и др.

Диспансерното наблюдение на всички хронични заболявания в отделните групи болести се осъществява от личните лекари на учениците и специалисти като кардиолози, невролози, психиатри и др.

Наблюдаваните заболявания 151 на брой са разпределени:

            до 14 години:  младежи      – 19

   девойки       - 30

 

до 18 години:  младежи      – 91

               девойки       - 11

 

което показва, че с увеличение на възрастта се увеличава и заболяемостта.

Медицинските специалисти в училищата са обхванали на 100% с антропологични измервания всички ученици. От проверката на ръст и тегло е видно, че най-голям брой аномалии има при младежите и девойките от 7 до 14 години в категория телесна маса и 118 ученика с ІІІ група наднормено тегло и само 8 под норма телесна маса.

Тези показатели са в резултат от обездвижване на учениците. То се дължи на липсващия или слаб родителски контрол. Много често родителите са в чужбина или работят повече от 12 – 14 часа и нямат достатъчно време за децата си. Това е от голямо значение за формирането на личността. Прекаляването пред компютърния екран води не само до обездвижване, но и до здравословни проблеми като зачервени очи, често главоболие, променена походка, а понякога и нарушена психика. Все по често се споменават часове за лягане след 23 – 24 часа, а и по късно, при условие че сутрин учениците стават в 6.30 – 7.30 часа. Не е спазен режим на сън от минимум 8 часа за възраст 7 – 14 години. По голяма част от свободното си време учениците прекарват пред телевизора, в затворени помещения като дискотеки, клубове и други. Това ограничава играта навън или спорта. Води до обездвижване, трудно се включват в спортни мероприятия, често се уврежда и зрението. Това е проблем на семейството, но поради голяма масовост засяга и обществото. В следствие на това е и повишената раздразнителност, намалени задръжки и най-вече повишена агресивност сред подрастващите.

Общата заболеваемост на учениците сравнение с предходните години показва тенденция на намаляване. Вероятно значение има и недостатъчната информация на личните лекари за извършените от тях прегледи и новооткрити заболявания.

            За намаляване на заболяванията в училищата е необходимо:

 • дейността да бъде насочена към профилактични мероприятия
 • отстраняване на рисковите фактори, предпоставка за много заболявания
 • непрекъснато да се повишава здравното възпитание на учениците като за целта се използва наличната литература в здравните кабинети
 • да се поддържа необходим микроклимат в класните стаи и дома

 

В училищата се осигуряват и поддържат нормални условия за провеждане на учебния процес – добро осветление и нормална температура в класните стаи.

Ежедневно беше поверявано правилното и навременно почистване на класните стаи, коридори и тоалетни и тяхната дезинфекция с цел предпазване от възникването на заразни заболявания.

Ежеседмично се проверяваше хигиената в бюфетите, срока на годност и качеството на предлаганите закуски. При извършените проверки от РЗИ за здравно-профилактичната дейност, съхранение на лекарствените средства и хигиената в училищата не са констатирани нарушения. Спазени са всички препоръки, дадени при оказаната методична помощ от страна на медицинските лица в училищата.

Бяха организирани санитарни постове към училищата  и се провеждаше тяхното обучение. Също така периодично бяха обучавани участниците в клуб “Млад огнеборец”.

Във връзка със здравно-просветната дейност на учениците през изминалата учебна година бяха организирани и проведени следните мероприятия и беседи:

 • Респираторни заболявания и тяхната профилактика – през м. октомври 2011 год. за учениците от всички VІ –ти класове
 • Грип и грипоподобни заболявания- през м.ноември 2011г. за учениците от V и VІІ клас
 • Личната хигиена при подрастващите и спазване на дневен режим -  за учениците от ІІІ и ІV клас
 • Хигиена на устната кухина – за учениците от І и ІІ клас през м. декември 2008г.
 • Правилен режим на хранене и важността на различните видове хранителни вещества – през м. март 2012г. за децата от V клас. Бяха изготвени табла с нагледни материали с участието на учениците.
 • Във връзка с международния ден за борба със СПИН – 1.ХІІ. бяха изготвени  табла и поставени във фоайетата на училищата
 • По повод международния ден за борба с туберкулозата – 24.ІІІ. беше проведена беседа с учащите в VІІ клас и бяха изготвени табла със здравно-просветни материали
 • През месец април 2012г. беше изнесена беседа за децата от V клас на тема “Пубертет – видими и невидими промени в организма на подрастващите”
 • През м. май във връзка със Световния ден за борба с тютюнопушенето бяха раздадени здравно-просветни материали на класните ръководители от V до VІІІ клас и организирана изложба с  рисунки на деца от VІ клас.

През тази учебна година храненето на повечето ученици се осъществяваше в откритите бюфети и столове.От средатата на м.октомври 2011год се предлагат топли ястия – постни и месни, супи, десерти, плодове айрян.В началото интересът към топлата храна беше голям после намаля.Учениците и родителите просто нямат навика за консумация на готвено, а предпочитат “сухоежбина”.Така и сред по-малките ученици се наслоява негативизъм по отношение на “вкусна” или “ здравословна храна”.Отпуснатите безплатни закуски също предизвикаха голям интерес и желание за консумация в началото, но после започнаха да ги поизхвърлят в кошчетата.Това се дължи и на факта, че след пролетната ваканция се зачести с еднообразието от кифли, макар и под различни форми.

Отново родителският контрол като масовост е занижен изключително много.Учениците идват с кални обувки и дрехи, което говори, че играят и посещават училище с едни и същи екипи.Повечето ученици не носят спортно, физкултурно облекло, за да се преобличат в училище преди специализираните часове, а идват облечени с него направо от домовете си.Здравната просвета и беседите в училище, изнасяни от медицинските специалисти, учителите и педагогическия състав не могат да надделеят над тези обстоятелства, при условие, че родителите не спазват тези изисквания и не упражняват достатъчен контрол.Липсата на пари и време не са оправдани за неспретнатия външен вид.Може би намесата на средствата за масова информация би ни помогнала във възпитанието на подрастващи и родители.

И през тази учебна година остава проблема с посещението на компютърните клубове от учениците в учебно и извън учебно време.Очите им са зачервени, а понякога и походката на учениците е променена.Отново изпъква липсата на родителския контрол, къде и как прекарва свободното време детето им.Не без значение е и честото главоболие, с  което идват учениците в медицинските кабинети.Не се спазва режимът от минимум 8 часа сън за възрастта 7 – 14 години.Това отново  проблем на семейството, но поради голямата масовост вече засяга и обществото.Вероятно това е и една от причините за повишена раздразнителност, намалени задръжки и повишена агресивност сред подрастващите.

Всички тези елементи от поведението и дневния режим на ученика, акцентират и върху неговото физическо и психично здраве, така също и върху учебния процес.

Медицинските сестри и фелдшери от дирекция “ОДС” изказват своята благодарност на  класните ръководители, учителите по физическо възпитание за оказаното съдействие по време на прегледите, здравните беседи и оформянето на регистъра за личните лекари.