ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС

6 Юли 2012, 08:58

Можете да изтеглите заявлението от тук.