Дом за възрастни хора с физически увреждания

19 Септември 2014, 13:16

Габрово, кв. Маркотея, ул. „Митко Палаузов“ 19а

тел. 066/801 509

Директор: Полина Станева

E-mail: dvfu@abv.bg

 

Дом за възрастни хора с физически увреждания /ДВХФУ/ е специализирана институция за възрастни хора с тежки физически увреждания на крайниците, с определен процент трайно намалена работоспособност. Услугата е 24-часова и е с капацитетът 36 места. Домът разполага с озеленени площи, оформени с алеи, което помага за извършване на трудово-терапевтична дейност и свободни занимания на домуващите.

В специализираната институция работи екип от рехабилитатор, социален работник, медицински фелдшер, психолог трудотерапевт и медицински специалисти.

Домът разполага с кухня и столова за хранене, като храната се приготвя и доставя от външен изпълнител. Всяко лице разполага с необходимия постелен инвентар. Потребителите имат общ личен лекар, който извършва посещение два пъти месечно и при нужда. През останалото време те се обслужват от медицинския фелдшер и медицинските специалисти на дома, а социалният работник им оказва съдействие при снабдяване с помощни средства. Той и трудотерапевта организират провеждането на културни събития и свободното време на домуващите. Във всяка стая има радио и телевизионни приемници и е осигурен абонамент от вестници и списания за потребителите на услугата. Заведението разполага със собствена библиотека с художествена литература.

Лица, желаещи да ползват услугите на Дома за възрастни хора с физически увреждания, е необходимо да подадат молба по образец до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. За ползването на социалната услуга потребителите заплащат месечни такси, в съответствие с Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет, приета от Министерски съвет.