Домашен социален патронаж

18 Септември 2014, 14:09

Габрово, ул. „Ивайло“ 13

тел: 066/ 806 022

Директор: Красимира Цветанова

E-mail: zsu.gabrovo@abv.bg

 

Домашен социален патронаж е услуга в общността, която предоставя комплекс от услуги в семейна среда на лицата, които са затруднени или не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени и битови потребности. Капацитетът на услугата е 200 потребителя.

Дейностите са насочени към:

  • Доставяне на храна – в рамките на работната седмица ежедневно на потребителите се доставя приготвена храна, включваща: супа, основно ястие, десерт и хляб, като е съобразена с диетичен режим, предписан от личен лекар. Храната се приготвя съгласно „Сборник–рецепти за диетични ястия“ за Заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения;
  • Поддържане личната хигиена и хигиената в жилищното помещение, обитавано от ползвателя на социални услуги;
  • Битови услуги: закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителите; заплащане на месечните сметки за потребление на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи;
  • Съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и снабдяване с предписани лекарства;
  • Съдействие за снабдяване с технически помощни средства;
  • Съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК;
  • Съдействие при уреждане на въпроси, свързани с получаване на социални помощи, пенсии, осъществяване на контакти с членове на семейството, близки и приятели.

Услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж, се извършват от квалифициран персонал с подходящо образование и дългогодишен опит в сферата на социалните услуги – директор, счетоводител, касиер, социални работници, домакин, шофьори, санитари и разносвачи на храна.

Услугата се предоставя от Община Габрово, чрез Заведения за социални услуги. Лицата, желаещи да ползват услугите на Домашен социален патронаж е необходимо да подадат заявление по образец до директора на Заведения за социални услуги. Потребителите на социалната услуга заплащат месечна такса съгласно Наредба за определянето и администрирането на месните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово.

Работното време на Домашен социален патронаж е от 08.00 часа до 16.30 часа, от понеделник до петък.