Правилник за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми

3 Януари 2013, 08:49

С Решение № 290 от 20 декември 2012г. на Общински съвет - Габрово е приет Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Габрово. С него се определя реда, условията и процедурата за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на общината със средства, предвидени в бюджета на Община Габрово. Средствата за финансово подпомагане се определят за всяка календарна година с бюджета на Общината. Ще бъдат финансирани лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и включително чрез ин-витро оплождане.

Правилникът и необходимите документи може да видите в прикачените файлове.

Правилник за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми

Приложение № 1 - Заявление  по чл. 5, т. 1 от Правилника

Приложение № 2 - Декларация по чл. 4, т.3 от Правилника

Приложение № 3 - Декларация по чл. 5, т.3 от Правилника

Приложение № 4 - Декларация по чл. 5, т.6 от Правилника