Заседание на Общински съвет № 1 от 08.01.2013 г.

15 Януари 2013, 12:57

Решение №1

Решение №2