Реклама

Поръчки за излъчване на съобщения и реклама в Общинско радио – Габрово се приемат съгласно действащата в момента тарифа за цени на радиото. Заявки се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите /ЦИУГ/ при Община Габрово – пл. „Възраждане” 3, всеки делничен ден от 8:15 до 17:00 часа.

Преди да бъдат излъчени заявките се съгласуват от редактора, ангажиран с подготовка на програмата. Документи за извършени плащания се издават само от ЦИУГ.

Заявление за излъчване - изтегли в PDF