Информация във връзка с изискванията на чл. 7 от Закона за радиото и телевизията

Доставчик на медийната услуга

ОБЩИНА ГАБРОВО

Седалище: Област Габрово, град Габрово

Адрес на управление: 5300 гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 3

Телефон - 066/818 400

Факс - 066/809 371

Телефон за сигнали - 0700 144 10

Електронна поща - gabrovo@gabrovo.bg

Интернет страница - www.gabrovo.bg

 

Медиен регулатор

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Седалище: Област София, град София

Адрес на управление: 1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 5

Телефон - 02/970 88 10

Факс - 02/973 37 69

Електронна поща - office@cem.bg

Интернет страница - www.cem.bg