Остават два дена до официалното откриване на „Дни на градското планиране” в Габрово

Остават два дена до официалното откриване на „Дни на градското планиране” в Габрово, които ще се проведат от 18 до 20 април включително, т.г. Събитието се организира от Областен информационен център – Габрово, съвместно с Община Габрово и медийното партньорство на „ГРАДЪТ медиа груп“ и вестник „Строителство ГРАДЪТ“. Участие ще вземат представителите на 16 общини от България – София, Кюстендил, Перник, Пазарджик, Добрич, Търговище, Силистра, Русе, Плевен, Попово, Бургас, Стара Загора, Кърджали, Нова Загора, Свиленград и Габрово.

Първите два дена - 18 и 19 април, ще преминат в интензивни дискусии и презентации, свързани с развитието и създаването на устойчив градски транспорт, оригинални идеи за градска среда и култура, реализирани чрез ландшафтна архитектура, представянето на добри практики на различни общини от България в областта на подобрената културна инфраструктура и модернизирането на градската среда, ще се обсъдят иновативни идеи за енергийна ефективност, ще бъдат представяни интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на общините Габрово, София и Търговище. Също така от интерес за граждани, медии и експерти ще бъде обсъждането на бъдещето на градовете и възможностите, които дават фондовете на ЕС, както и реализирането на публично-частни партньорства за облагородяване на градската среда.

Дискусионният форум ще завърши с представянето на културни проекти на общините Габрово и Бургас, и отговарянето на въпроса „Как събитийния туризъм променя града?”

По време на цялото събитие ще има две изложби – едната ще бъде подредена в зала „Възраждане”, а другата ще бъде разположена пред сградата на Община Габрово - на площад „Възраждане”.

Дискусионните панели и изложбите от форума „Дни на градското планиране” са с вход свободен и открити за посещение от всички граждани и гости на града, представители на медиите, експерти и консултанти.

Програмата на събитието може да бъде видяна на сайта на Община Габрово в банер Дни на градското планиране 2013.