Намаляването на въглеродния отпечатък подобрява качеството на живот

12 Септември 2016, 13:15

Наясно сте с проблема за опазването на околната среда, обичате да се разхождате в парка, искате децата да си играят спокойно там, а какво правим, за да поддържаме чистота около нас?

Ако всеки ден изминавате с автомобил разстоянието от 10 км, например до работното си място, то вие давате на атмосферата за една година 1 тон въглероден двуокис! Това е вашият „въглероден отпечатък”. Или казано с други думи – въглеродният отпечатък е общото количество емисии на парникови газове, които се отделят от организация, продукт или процес. Това са газовете в атмосферата, които абсорбират и излъчват радиация в инфрачервения спектър. Този процес стои в основата на парниковия ефект. Основните парникови газове са водна пара, въглероден двуокис, метан, диазотен оксид и озон.

Не всеки може да се включва в акции за почистване на населеното място, но всеки може да намали въглеродните емисии във въздуха. Установено е, че 40% от пътуванията с кола в средно голям град са за разстояние по-малко от 2 км – на колело те биха отнели само 5 минути и биха доставили 0 въглеродни емисии!

Ако често пътувате с кола или автобус, изберете поне един ден от седмицата, в който да отидете от точка А до точка Б с детето си пеша. Нека то бъде с колело или друго средство за придвижване, за да му е забавно, а и за да не се измори прекалено от ходенето.

Друга възможност за намаляване на въглеродния отпечатък ни дава въглеродният офсет. При този процес се постига компенсиране на въздействието върху околната среда чрез осъществяване на алтернативни проекти, в които се използват слънчева или вятърна енергия, залесяване и т.н. Залесяването е широко разпространен начин за изчистване на атмосферата от вредните газове заради способността на дърветата да усвояват CO2. Още един начин да запазим природата по-чиста и по-зелена е да използваме продукти и услуги с етикет, показващ въглеродния отпечатък.

CO2 калкулаторпресметни количеството парникови газове, с които допринасяш за промените в климата всеки ден!