Заповед за преустановяването на товарни автомобили с маса с товар по-голяма от 5 тона на р. Паничарка

26 Септември 2013, 09:09