Забрана за лепене на афиши, некролози и съобщения

Съгласно заповед №1989 от 03.10.2013 година на Кмета на Община Габрово се забранява поставянето и лепенето на афиши, некролози, съобщения, плакати и обяви на територията на община Габрово, с изключение на следните места:

1. Спирката на ул. “Юрий Венелин”

2. До “Баев мост”.

3. Ул. “Съзаклятие” - до кино “Алеко”.

4. Ул. “Скобелевска” - в зелената площ около паметника на Николай Палаузов.

5. Спирката на “Текстилмаш” - от дясната страна.

6. Бул. “Могильов” - срещу бул. “Могильов” № 12.

7. Бул. “Могильов” -  в зелената площ срещу блок “Катюша”.

8. Пресечката на ул. “Н. Войновски” и ул. “Чавдар" - спирка “Щампата”.

9. Пресечката на бул. “Столетов” и ул. “Черни връх”    /кв. “Любово”/.

10. Срещу входа на ДКЦ 1 – ЕООД  - пресечката на бул. “Трети март” и ул. “Баба Зара” /до сервиза за гуми/.

11. На ул. “Лиляна” -  до входа на ІІ ОУ “Неофит Рилски”.

12. Ул. „Райчо Каролев” – до  Д-я „МДТ“ , при Община Габрово.      

13. Обръщалото на фирма “Рекорд” – АД.   

14. Обръщалото в кв. “Гачевци”.

15. „Шиваров мост” - зад автоспирката към реката.

16. Ул. “Брянска”   - автоспирка пред студентско общежитие.

17. В градинката пред хотел “Янтра”.

Разрешава се поставянето /разлепването/ на материали на изброените места по следния начин:

 - Повече от 1 брой  материали  с размер А2 или по – голям.

 - Повече от 2 брой  материали с размер А3, но не по - голям от А2.

 - Повече от 3 брой  материали с размер не по – голям от А4.

 - Поставянето /разлепването/ на материали върху поставени /разлепени/ актуални материали.

Лицата, поставили или разположили материали на описаните места, са длъжни в срок до 48 часа, след осъществяване на мероприятието, за което са поставени /разлепени/ да ги премахнат.