Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Необходими документи:

Заявление за категоризация на заведения за хранене и развлечения – комплексна услуга

Срок: 30 дни

Цена:150 лв.