Национален музей на образованието


Адрес: Габрово 5300, ул. “Априловска” № 15
Тел: 800770; 800440
E-mail: nmo@abv.bg

www.nmo.hit.bg

Националният музей на образованието се помещава в сградата на Националната Априловска гимназия. Създаден е през 1974 година и е единственият в страната, представящ развитието на българското образование от IX век до наши дни. В неговия фонд се съхранява личната библиотека на Васил Априлов. Заедно с нея там се пазят и книгите, написани от Априлов – “Денница на новобългарското образование” (1841), “Българските книжници” (1841), “Българските грамоти” и други. Музейната експозиция е разделена в пет зали. Интерес представлява възстановката на взаимното училище.