Драматичен театър “Рачо Стоянов”

Адрес: Габрово 5300, ул. “Тимок” № 2
Тел: 806722
Е-mail: comedy@abv.bg

www.dramatichenteater.gabrovo.bg

Драматичен театър “Рачо Стоянов” изнася спектаклите си в сградата на читалище “Априлов-Палаузов”. Основан е на 10 октомври 1945 година, наследник на традиции датиращи от 1923 година, когато към читалище “Априлов-Палаузив” се създава малка любителска театрална трупа, а през 1929 се учредява Общински театър от любители-артисти. В творческа биография на Драматичния театър са вписани имената на бележити актьори като Невена Коканова, Виолета Минкова, Лъчезар Стоянов, Катя Зехирева и Венцислав Кисьов. Приоритет в репертоара му винаги са класическите и новите български заглавия, а комедиите заемат водещо място. Театърът участва в престижни фестивали в Швейцария, Македония, Албания, Русия, Унгария и Словакия.
Той е главен организатор на Международния фестивал на комедийния спектакъл, който се провежда през май, всяка нечетна година.