Заповед – ограничаване и ликвидиране на болестта „син език“

4 Август 2014, 11:20

Заповед – ограничаване и ликвидиране на болестта „син език“