Регионална туристическа асоциация „Стара планина”

Удостоверение за регистрация № 05472

Неправителствена организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза. Учредена през 1996 г. в резултат на българо-швейцарски проект за развитие на туризма в региона на Централна Стара планина. Членове на организацията са туристическите сдружения в общините Трявна, Дряново, Габрово, Севлиево, Априлци, Троян, Тетевен, Община Габрово, Община Трявна, Община Дряново, Община Ловеч, Община Казанлък, Община Горна Оряховица и Габровска търговско-промишлена палата. През 2005 г. РТА е регистрирана като туроператор.

РТА предлага следните услуги:
• Семинари, обучения и обмен на опит за повишаване на професионалната компетентност в туристическия сектор;
• Промоция и реклама на регионалното туристическо предлагане и подпомагане на предприемачите в туризма чрез организиране на контактни борси, участие в национални и международни туристически изложения и прояви, издаване на рекламни материали и поддържане на електронни рекламни носители;
• Консултантска помощ – специализирани знания по определени теми; подготовка на проекти, лобиране;
• Оформяне на ново предлагане – оферти, рекламни материали, идеи за разнообразяване на услугите, контакти с туристически фирми;
• Защита на интересите на бранша пред властите; защита от нелоялна конкуренция;
• Информация за финансиране на проекти и за кредитиране на туристически дейности; контакти с партньорски организации и донори.


5300 Габрово
ул. „Райчо Каролев” № 4
тел: 066/ 809 161, 807 137
факс: 066/ 806 190
e-mail: rta@veda.bg
www.staraplanina.org