Отдаване под наем на общински имот - ул. „Райчо Каролев” № 4(Стария съд)

29 Август 2014, 16:52

Отдаване под наем за 10 години на Заведение за хранене и развлечение – ресторант, разположен на един етаж в масивна триетажна  сграда – частна общинска собственост, находяща се на ул. „Райчо Каролев” № 4(Стария съд),  включващ стълбище и коридор към западен и към северен изходи, санитарен възел, транжорна, кухня, три зали, коридор и склад, с  полезна площ от 142,14 кв. м.

Начална месечна наемна цена – 506.02 лева без включен ДДС.

Процедура - провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

За информация тел.066 818441

Обекта може да видите от тук.