Отдаване под наем на общински имот - заведение за хранене и развлечение – ресторант

29 Август 2014, 16:55

Отдаване под наем за 10 години на Заведение за хранене и развлечение – ресторант,  публична общинска собственост, разположен в част от сутерена на административната сграда на Община Габрово, състоящ се от търговска зала - 162,00 кв.м., кухня – 202,00 кв.м. и складови помещения – 122,00 кв.м., с обща полезна площ от 486,00 кв. м., с право на ползване на санитарен възел. Начална тръжна цена – 1548.40 лева на месец, без включен ДДС.

Процедура - провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

За информация тел.066 818441

Обекта може да видите от тук.