Отдаване под наем на общински имот - Заведение за хранене и развлечение – Дискотека

29 Август 2014, 16:58

Отдаване под наем за 10 години на Заведение за хранене и развлечениеДискотека, разположена в източната част от сутерена на сграда - Дом на културата, пл. Възраждане №7, гр. Габрово - публична общинска собственост.  Достъпът е  откъм северния вход, състояща се от: преддверие; търговска зала; тоалетни с преддверие /за клиенти/; кухненски блок със складове, спомагателни помещения, стая, баня и тоалетна за персонала, с обща полезна площ от 407,00 кв.м.

            Начална тръжна цена – 1296.70 лева  на месец, без включен ДДС,  процедура - провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

За информация тел.066 818441

Обекта може да видите от тук.