Продажба на общински имот - ул.Македония №1

29 Август 2014, 17:05

Кафе-клуб, в партера на осеметажен жилищен блок, находящ се на ул.Македония №1, попада в първа строителна зона, преобладаващо застрояване   високоетажно жилищно. Година на построяване 1976г.Много добре развита инфраструктура – електроснабдителна, водоснабдителна и канализационна мрежи. Добре развита улична  мрежа. Прилежащите улици – Македония, Н.Войновски и Чардафон са с асфалтова настилка, а тротоарите – с базалтови плочки, река Синкевица минава от към източната страна на имота. Местоположението на района , в който се намира имота, създава благоприятни условия за достъп до всички части на града и директно към прохода Шипка, Севлиево и Велико Търново.  Спирките на масовия автобусен   транспорт  са на около 100м., а спирките на останалите автобусни и тролейбусни линии  са на около 10 минути. Районът е близо до административния и културен център на града: Областен управител, Община, Съдебна палата, Дом на културата и МОЛ Габрово. В района има магазини за ежедневно обслужване, кафе-аперитив, автосервиз.

Кафе-клубът заема южния ъгъл на партера на жил.блок.Достъпен е чрез външни стъпала от югоизточната страна. Състои се от : предверие, склад, две тоалетни и   търговска зала. Прозорците са с метална дограма. Застроена площ 112 кв.м. заедно с 3,554% идеални части от общите части на сградата.

Непосредствената близост до р.Синкевица, чиито брегове са озеленени и със залесената част на парк „Баждар”, влияят много благоприятно

           Ще се продава на търг с явно наддаване, при първоначална цена 64 910 лв.  

Обекта може да видите от тук.