Решение за избор на изпълнител по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Осигуряване на информация, публичност и печатни материали”

30 Септември 2014, 15:03

Решението може да видите тук.