ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ (ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ /ОДЗ/ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ /ЦДГ/) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

3 Февруари 2015, 08:43

Правилата може да видите тук.