Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет 2016 за общинските ЦДГ и ОДЗ

23 Февруари 2016, 10:39

Заповед на кмета на Община Габрово.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  СРЕДСТВА  - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИТЕ  ЦДГ И ОДЗ  ПО БЮДЖЕТ 2016 г.