Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет 2016 за общинските училища

23 Февруари 2016, 11:43

Заповед на кмета на Община Габрово

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ПО УЧИЛИЩА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛАТА ЗА БЮДЖЕТ 2016 г.