Театро на мегдана

Проект: Театро на мегдана

Организация- изпълнител: „Малка театрална компания“ ООД, с. Драганчетата

Стойност: 6612 лв., от които 5185,48 лв. от програма Култура

Описание:

На 14.08. бе първото представление от програмата. На него се случиха три важни събития, които в течение на проекта се превърнаха в устойчиви тенденции: публиката радушно прие уличната форма на театър; възрастни и деца следяха с еднакъв интерес спектакъла; специално, за да гледат представлението бяха пристигнали зрители от града. Отчитайки това можем да кажем, че с реализацията на проекта, екипа успя да постигне три важни цели по линия на развитие на публиките: Да изгради положителен образ на уличния театър; Да преодолее предубеждението, че кукления театър е изкуство за деца; Да насочи вниманието към селата, като места за провеждане на съвременни, нетрадиционни културни прояви.

Моделът на пътуващия театър и форматът на представленията (на открито със свободен достъп), се оказаха изключително полезни за изпълнение на още една задача на проекта – достигането до нови публики. Често, особено в по-отдалечените райони, сред публиката имаше зрители, които никога не бяха ходили на театрално представление. Важния резултат тук бе, че “Театро на мегдана” успя да породи у тези зрители интерес към театралното изкуство и желание за нови срещи с него.

Местни и национални всекидневници публикуваха статии за инициативата, а в програмите “Хоризонт” и “Христо Ботев” на БНР, както и по местното “Радио Габрово” бяха излъчени интервюта с членове на екипа. Многобройни бяха публикациите и в интернет пространството, което в наши дни е все по-предпочитан източник на информация.

Резултат:

·         Подобрен достъпа на хората от отдалечените квартали и селата до театралното изкуство.

·         Насищане с култура на нетипични за такива изяви зони и пространства в населените места извън общинския център.

·         Разнообразен и обогатен културния живот в община Габрово.

·         Удовлетворена потребността на жителите на малките населени места от досег до живото театрално изкуство – 15 спектакъла на открито, достигнали близо 960 зрители.

·         Насочено вниманието и интереса на публиката към уличния театър като жанр.

·         Повишени компетенциите на творческия екип и развитие на публиките.

Връзки:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.278240702370505.1073741831.179446625583247&type=3

 http://smalltheatrecompany.com/