„6 за 9 или 9 за 6”

Проект: „6 за 9 или 9 за 6”

Организация- изпълнител: „Клъстер Творческо Габрово“ ООД

Стойност: 13450 лв., от които 9000 лв. от програма Култура

Описание:

Могат ли 6 културни и творчески индустрии да работят за ДЕВЕТОТО ИЗКУСТВО ? А може ли ДЕВЕТОТО ИЗКУСТВО да работи за 6 културни и творчески индустрии? И коя е по-успешната връзка, дали става дума за равенства или неравенства, какво се крие зад числата 6 и 9, и още много въпроси зададе проектът на Клъстера. Разкриване и използване потенциала на комиксите, насърчаване създаването на нови и експериментални форми в изкуствата, изграждане на модел за успешно взаимодействие между културните и творчески индустрии и деветото изкуство – това се случи до средата на месец ноември, с поредица от дейности по проекта. В резултат на 6 за 9 е изготвен статут за комикс олимпиада, която ще се реализира от следващата година в Габрово.

Дизайн, Софтуер и видео игри, Печатни медии, Филмова индустрия, Културно наследство и Визуални изкуства ще си дадат среща с комикс изкуството в Центъра на България – Габрово. След придобития опит и знания от проектът клъстерът вече има куражът да търсим почва за ново културно присъствие, което да бъде ускорител на образователни и бизнес процеси с дългосрочни въздействия за устойчиво развитие на град Габрово.

Резултат:

·         Обобщен анализ на практики и политики в сферата на комикс изкуството;

·         Картофграфиране и създаване на база данни за над 240 субекта;

·         Идентифициране на тенденции и съвременни форми;

·         Организиран и проведен форум-дискусия с участието на 60 лица; установени партньорства; обсъдени и планирани съвместни проекти и инициативи;

·         Проведена резиденция/ пленер с 12 участника + 12 деца от Школа за приложни изкуства- Габрово;

·         Издаден каталог с комикс материалите, създадени по време на пленера - тираж 300 бр.;

·         Разработена Концепция за организационна структура, теми, критерии и продължителност на фестивал/ биенале на комикса.

·         Изработен идеен проект за визуална идентичност на фестивала.

·         Постигнати споразумения със Секция „Комикси” на СБХ, М „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово, списание КО-МИКСЕР и др. за съвместно организиране на фестивал /биенале на комикса в Габрово. Планирани следващи организационни стъпки за реализиране на пилотното издание на биеналето.

·         Разработен статут (обсъден и одобрен от партньорите) и формуляр за участие, вкл. електронна форма на фестивала.

·         Идентифицирани евентуални медийни партньори.

·         Създадени и тествани механизми и модели за динамичен контакт с публиката: конкурс-провокации; комикс на живо; оцвети героите (за детската целева група) и др.

 

Връзки:  

http://www.gabrovodaily.info/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-6-%D0%B7%D0%B0-9-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/