„Традиции чрез иновации”

Проект: „Традиции чрез иновации”

Организация- изпълнител: Архитектурно-етнографски комплекс „Етър” – Габрово

Партньори: Народно читалище ”Габрово 2002”

Стойност: 5020 лв., от които 4000 лв. от програма Култура

Описание:

Флашмоб, познавателна игра „Заветът на Лазар Донков” и дискусия на тема „Търсене на иновативни пътища за привличане на младите хора в музеите” – това са дейностите, които бяха изпълнени по проект „Традиции чрез иновации” от АЕК „Етър”, спечелил финансиране от Програма „Култура.”

Проектът бе насочен към младите хора на Габрово: изпълнители – аматьори; ученици и студенти с професионални интереси, любители на българския фолклор и историята на музея; посетителите на АЕК „Етър”.

Основните цели на проекта бяха търсене на новаторски подходи в съхраняване и популяризиране на българското културно наследство; привличане на младежка аудитория; превръщането на Етъра в разпознаваемо място, представящо българското културно наследство по иновативен и нетрадиционен начин.

Познавателна игра „Заветът на Лазар Донков” даде възможност в годината, в която се честват 50 години от създаването на Етъра по нетрадиционен начин младите хора да се запознават с делото на Лазар Донков, занаятите в Габровско. В играта се включиха отбори от шест профилирани от професионални гимназии и средни общообразователни училища от гр. Габрово.

Последното събитие по проекта бе организиране и провеждане на дискусия посветена на иновативните практики за привличане на младите хора в музеите.

По време на дискусията се потърси мнението на младите хора за това как виждат своето присъствие в музеите. Бе поставено началото на инициативата всяка година в Етъра да бъде предоставяна възможност за изява на младите хора, която да е свързана със съхраняването и презентирането на българското културно-историческо наследство.

Резултат:

·         Популяризиране на новаторски подходи в съхраняването и представянето на културно-историческото наследство.

·         Въвеждането на иновативни практики за създаване и разпространение на нови културни продукти за туристи и гости на града, реализирани в музейна среда,

·         Развиване на чувство за принадлежност на местните хора към традицията и мястото, в което живеят и ще се постигне усещане за общност.

·         Привличане и на младежка аудитория, чрез предлагането на културен продукт по иновативен и нетрадиционен начин.

·         Въвеждане на нови форми на неформално обучение, насочени към развитието на младежката аудитория.

·         Повишаване на знанията и уменията на младежите по отношение историята на Музея, архитектурното богатство и народните занаяти.

·         Популяризиране на гр. Габрово, като атрактивна туристическа дестинация.

·         Предоставена възможност за изява на младите хора, свързана със съхраняването и презентирането на българското културно-историческо наследство

·         Създадени два устойчиви културни продукта: познавателната игра „Заветът на Л. Донков” и флашмоб-а, които ще станат част от културния календар на АЕК „Етър“ през следващите години.

 

Връзки: https://www.youtube.com/watch?v=DRmtBXVKL_4