Общински кръг на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“

22 Април 2015, 09:00

На 21 април 2015 година се проведе общинския кръг на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“.
Организатор на състезанието е Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Габрово в партньорство с Община Габрово, Министерство на образованието и науката и Националния дворец на децата. В надпреварата взеха участие девет отбора, с по четирима състезатели, ученици от шести и седми клас от общинските училища - ОУ „Ран Босилек“, ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Цанко Дюстабанов“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Св. Кирил и Методий“, СОУ „Райчо Каролев“, СОУ „Отец Паисий“ и ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“. Домакин на състезанието беше ОУ „Иван Вазов“.
Състезанието се проведе на два етапа. В първия етап учениците индивидуално решаваха тест за проверка на усвоените знания за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ участниците решаваха индивидуален тест. Във втория етап под формата на състезателни игри участниците демонстрираха уменията си за действия при природни бедствия, радиационни и химически аварии, пожари, използване на индивидуални и колективни средства за защита, оказване на медицинска помощ.
След много оспорвана борба на първо място се класира отборът на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“.
Всички участници показаха много добра подготовка за реакции в кризисни ситуации, за което получиха награди и грамоти.
Победителят в състезанието ще представи община Габрово на областното състезание на 14 май 2015 година.