Мытищи, Русия

Мытищи е разположен в Подмосковието. Той носи името си от митото, което се събирало от корабите, отправени със стока към Москва. Това дава и символиката, вложена в неговия официален герб, изобразяващ плаваща ладия. Мытищи е вододайната зона на столицата, както и един от най-големите промишлени райони непосредствено до северо-източната й граница. Населението на града днес наброява 185 000 човека.

Съглашението за сътрудничество между Габрово и Мытищи е подписано през 2002 г. В него двете страни скрепяват своите партньорски отношения в областта на промишлеността, търговията, културата, хуманитарната сфера, самоуправлението, образованието и спорта.


Информация за контакт:
Адрес:
Россия, Московская обл. 141008, гр. Мытищи,
Новомытищенский пр., 36/7

Тел. 095/5813180
Факс: 095/5811383
e-mail: glava@mytyshi.ru

www.mytyshi.ru