Митвайда, Германия

В Митвайда се пресичат 13 меридиан и 51 паралел. Разположен в провинция Саксония на надморска височина между 214 и 342 м. в долината на река Чопау, Митвайда е потънал в зеленина град със 17 300 жители. През 16 век градът бележи разцвет на търговията, текстилната индустрия и производството на пиво. Обликът му днес в значителна степен се определя от висшето техническо училище, което съчетава в себе си традиция и нововъведения за благото на града и младите хора, които се обучават в повече от 40 специалности.

Въз основа на Решенията на Общинските съвети на Габрово от 16 март 2000 г. и на Митвайда от 28 октомври 1999 г., градовете се споразумяват да започнат партньорско сътрудничество. Съвместната им работа трябва да се допълва и да получава импулси от партньорските дейности, договорени между университета в Габрово и Висшето училище в Митвайда през 1972 г. Партньорство има за цел да сближи гражданите с европейската идея за обединение, да засилят чувството за обща принадлежност, да стимулират взаимното разбирателство и да създават обединяващи ги връзки.


Информация за контакт:
Адрес:
Stadtverwaltung Mittweida, Markt 32, 09648 Mittweida,
Germany
Тел. 0049/03727 967 102
Факс: 0049/03727 967 180
e-mail: stadtverwaltung@mittweida.de

www.mittweida.de