Прешов, Словакия

Прешов – столицата на най-големия регион в Словакия, е третият по големина град в страната с 92 786 жители, разположен по двата бряга на река Ториса. Първият писмен източник за историята на града е кореспонденция на унгарския крал Бела IV, датираща от 1247 г. Крал Андрю III обявява общинския статут на Прешов през 1299 г. и в резултат градът се превръща в един от най-важните центрове в Унгарската империя, а през 1996 година – в регионален център.

Днес Прешов е известен със своя университет, с дългогодишните си културни традиции в областта на театралните представления, духовата музика и графичните изкуства.

Само в Прешов:
• минава 49 паралел
• се прави традиционната Солнобанска дантела от района на солните мини в Прешов
• можем да видим уникални минни съоръжения и сгради
• съществува старо солохранилище от късния барок
• се извисява наблюдателна кула, която в миналото е обявявала началото и края на работните смени на миньорите и сигнализирала за опасност от пожар

Партньорските отношения между Габрово и Прешов започват през 2004 г. с размяна на писмена кореспонденция между кметовете на двата града, в която решително се декларира желанието на двете страни за изграждане на отношения на сътрудничество във всички сфери на обществения живот. През лятото на 2005 г. е подписан Протокол за намерение за сътрудничество в следните направления:
• обмен на информация между органите на местно самоуправление
• подкрепа за икономическото развитие на градовете
• подпомагане на устойчивото развитие
• обмен на опит по отношение на процеса на европейска интеграция


Информация за контакт:
Адрес:
Hlavna ul. 73,
080 68 Presov,
Slovakia
Тел. 0421/517721899
Факс: 0421/517733665

www.presov.sk