Публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

10 Септември 2015, 10:40

Община Габрово продава един от най-перспективните си имоти!

  

               Обект ЕКАТТЕ 14218.778.75