Регистри за участие на Община Габрово в Търговски дружества

 

Фирма

Фирмено дело №, Решение №

Бр.акции и Номинал

Капитал на дружеството в лв.

Процентно  участие на Община Габрово

“Хлебозавод” - ООД - Габрово

1931/1992 г.

442/10.03.1993

499

10 лв.

25 130

19.84

“Нова Деница” - АД София

7283/1991г.

Решение на Софийски градски съд от 07.10.1994 г.

 

18 250

1 лв.

 

295 006

 

6.18

“Централ Газ” - АД Габрово  

600/1996г.

1083/13.06.1996

254 600

1 лв

759 000

33.54

“В и К” - ООД Габрово

2850/1991 г.

1262/11.06.1991 г

133300

1 лв.

370 300

36

“Мраз” - ООД Габрово

209/1989 г.

213/06.09.1989

100

1 лв.

5 000

2

“Узана тур” - АД Габрово 

333/1999 г.

515/07.04.1999

945

10 лв.

200 000

4.7

“МБАЛ - Д-р Тота Венкова” - АД Габрово

739/2000 г.

1226/30.08.2000

51242

10 лв.

4 279 870

11.97

“ОББ” - АД София

№276/05.04.1993

100

1 лв.

75 964 082

0.00013

“Общинска банка” - АД София

5197/1996 г.

7 000

10 лв.

49 195 610

0.014

 “Корпорация Развитие” - КДА София

Гр. София, бул.”Братя Бъкстон” № 40

32

1 лв.

219 992

0.014

„Пазари” АД Габрово

724/2001 г.

614910

1 лв.

1 614 910

38