Куманово, Македония


Първите сведения за града са в турски архиви от 1519 година, в които Куманово е споменато като селище с 52 семейства и 300 жители. В 1660 година османският пътешественик Евлия Челеби пише:
„Селището Куманово се намира на територията на Скопския санджак и е едно войводсто. Градът е украсен с много реки, с 600 къщи, покрити с керемиди. Джамията, която се намира на чаршията, е хубава, има теке, медресе, хамам, достатъчен брой дукяни и воденици, а климатът е добър и приятен. Лозя и градини има много.”

В началото на 20 век Куманово е смесен българо-турски град в Османската империя, като християнското население е било преобладаващо под върховенството на Българската екзархия. По данни на секретаря на екзархията Димитър Мишев („La Macédoine et sa Population Chrétienne“) през 1905 година в Куманово има 7 032 българи екзархисти, 1 569 българи патриаршисти сърбомани, 5 гърци, 150 власи и 180 цигани. В града функционират българско основно и прогимназиално, сръбско основно и прогимназиално и влашко основно училище.

Днес Куманово е вторият по големина град в Република Македония и според преброяването от 2002 година има 70 842 жители. На 27 февруари 2009 г. в Куманово бе подписан Протокол за намерение за сътрудничество между двата града, като всички съвместни инициативи ще бъдат конкретизирани в годишни двустранни спогодби.

В протокола са записани намеренията на двете страни за иницииране и участие в съвместни проекти в областта на икономическото развитие и европейската интеграция, обмен на информация между органите на местното сомоуправление и сътрудничество във всички сфери на обществения живот.


Информация за контакт:
Адрес:
11 October bb
1300 Kumanovo
Republic of Macedonia
Тел. 00389 31/475 827
Факс: 00389 31/423 964
e-mail: kumanovo@cig.org.mk
www.kumanovo.gov.mk