Екопътека "Градище - пазителка на прохода"


На 3 км. североизточно от Габрово извисява непристъпни скални склонове плато, което местното население от незапомнени времена нарича "Градище". Със своите 680 м.н.в. то се откроява над околния терен и открива широк изглед към голяма част от Балкана и поречието на река Янтра.Изходен пункт за пътеката е Домът на хумора и сатирата (Габрово, ул. “Брянска” 30), наследник на местния фолклорен хумор и веселите карнавални традиции на град Габрово – Българската столица на хумора. Изкачвайки стръмните улици към укрепеното селище “Градище” се минава покрай Спортната зала (Габрово, ул. “Орлвска” 125), Астрономическата обсерватория и планетариум и зоопарка.

В звездната зала на Астрономическата обсерватория и планетариум (Габрово, кв. Петкова нива”) се пресъздават вида на звездното небе и движенията на небесните тела, представят се учебни, популярни и детски програми. При ясно време се извършват наблюдения с телескоп на Слънце, Луна, планети, мъглявини, звездни купове и др.


В зоопарка (Габрово, кв. “Петкова нива”) са намерили своя дом много от характерните обитатели на Централна Стара планина: лисица, чакал, язовец, вълк, кафява мечка, бухал, мишелов, съсел. На особена почит тук са специалната порода безопашати котки. Могат да се видят и по-екзотичини видове като африкански щраус, мантиест павиан, черна мечка, лъв, черен леопард, планинска чинчила, камерунска коза, различни декоративни видове фазани и други птици.

Асфалтовият път минава покрай поляна с изградени детски съоръжения. От там започва екопътеката “Градище – пазителката на прохода”. Маршрутът е с лека трудност и минавайки през смесена гора достига до укрепено селище. Изградени са места за отдих, обезопасени погледни площадки, информационни табла.Полуградското укрепено селище в местността Градище край Габрово е първото открито в планински район на римската провинция Долна Мизия, организирана на територията между Дунав и Стара планина. Разкритите 45 помещения очертават плътно застрояване на терена. То било осъществено по предварително замислена градоустройствена схема. Същевременно тук се наблюдава характерната за късноантичния период деградация на гражданското строителство - частична стихийност при застрояването, липса на водопроводна и канализационна мрежа и на големи обществени сгради. Обектът в местността Градище представлява типичен пример на трансформация на военен лагер в укрепено селище.