Екопътека "Люляци - село Дебел дял"


Пътеката свързва местността Люляци със село Дебел дял.
Името на родното си село е прославил великомъченикът за православната вяра и народност Лазар (със светско име Лальо) Български Дебелдялски. Роден около 1774 г., много млад се преселва в гр. Сома, Турция. Наклеветен от турците, за да спаси живота си, той трябва да приеме исляма. Отказал да промени вярата си, да измени на род и отечество, 28-годишният овчар е убит на 23 април 1802 г. Българската православна църква го канонизира и вписва името му като свети мъченик. Образът му е изографисан в цял ръст в параклиса “Св. Архангел” на Рилския манастир.Село Дебел дял се вписва и в историческата съдба на Тодор Асенов, участник в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, преминала р. Дунав на 6 срещу 7 юли 1868 г. Избран за касиер на четата, той е тежко ранен в голямото сражение при местността Канлъдере, Севлиевско. След изморителен преход към Балкана, 24-годишния Тодор Асенов, брат на Хаджи Димитър, е убит в местността Зелениковец, край Дебел дял. На лобното място е издигнат възпоменателен паметник.