Заповед №2913/18.12.2015 год. на Кмета на Община Габрово

28 Декември 2015, 08:28

Заповед №2913/18.12.2015 год. на Кмета на Община Габрово

Приложение №1 към Заповед №2913/18.12.2015 год.