ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ИМОТИ –  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ