Заседание на Общински съвет № 5 от 21.04.2016 г

26 Април 2016, 09:20

Разкриване на социална услуга в общността „Дневен център за деца с увреждания до 18 години“, като делегирана от държавата дейност, с капацитет 20 места, считано от 01.05.2016 г.

Решение 84

Приложение №1