Регистър на разпоредителните сделки с имоти по ЗОС

11 Март 2016, 16:17

Регистърът може да разгледате от тук.