Регистър на актовете за общинска собственост до 2005 година

Виж регистъра от тук.