Заседание на Общински съвет № 9 от 20.06.2016 г.

23 Юни 2016, 15:26

Вземане на Решениe по свиканото Общо събрание на акционерите на “ОББ” АД № 124/20.06.2016 г.

Решение 124

Приложение №1