Заседание на Общински съвет № 10 от 20.06.2016 г.

23 Юни 2016, 15:38

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „Хлебозавод” ООД

Решение 125

Приложение №1